Showing posts from May, 2015Show all
Hoa Kỳ mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác với Việt Nam
Đại hội đồng IPU 132 đã gây được tiếng vang quốc tế
20 năm Quan hệ Việt-Mỹ: Nhìn lại quá khứ, hướng tới tương lai
Dư luận châu Âu ca ngợi Việt Nam tổ chức thành công IPU-132