Showing posts from August, 2019Show all
THÔNG BÁO SỐ 10 – THƯ GỬI JEFFREY SHELL, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRI HỘI ĐỒNG PHÁT THANH CÁC THỐNG ĐỐC (BBG)
Khi chiêu trò Việt Tân bị hải ngoại tẩy chay
THÔNG BÁO SỐ 9 – KHÔNG LỪA DỐI, KHÔNG PHẢI VIỆT TÂN!
THÔNG BÁO SỐ 8 THƯ GỬI BERNADETTE BURNS, TỔNG TƯ VẤN CỦA ĐÀI Á CHÂU TỰ DO (RFA)
TÚ NGUYỄN- SỐ 4-LỜI KÊU GỌI CUNG CẤP TIN TỨC UB VẬN ĐỘNG NHÂN QUYỀN -SBTN- -MARCH 2016