Showing posts from June, 2022Show all
CẢNH GIÁC CÁC CHƯƠNG TRÌNH VÌ CỘNG ĐỒNG CỦA TỔ CHỨC “RISE” – ĐỨA “CON ĐẺ” CỦA TỔ CHỨC KHỦNG BỐ “VIỆT TÂN”
 Việt Tân quyên tiền làm gì?
 Việt Tân có toan tính gì sau buổi gây quỹ “Giúp dân cứu dân”?