WB: Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn cho nhà đầu tư nước ngoài


Dorsati Madani, chuyên gia kinh tế cao cấp của Ngân hàng Thế giới cho biết “Việt Nam vẫn sẽ là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài”.


Trong 4 tháng đầu năm 2024, Việt Nam thu hút 9,27 tỷ USD vốn FDI, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2023 với 8,88 tỷ USD.

Theo số liệu kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm do Tổng cục Thống kê công bố, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vẫn là điểm sáng trong bức tranh kinh tế Việt Nam.

Tổng vốn FDI đăng ký và FDI giải ngân đều tăng so với cùng kỳ năm 2023. Đặc biệt, vốn FDI đăng ký mới tăng hơn 73% so với cùng kỳ năm 2023.

Cụ thể, trong 4 tháng đầu năm 2024, Việt Nam thu hút 9,27 tỷ USD vốn FDI, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2023 với 8,88 tỷ USD.

Kết quả thu hút FDI 4 tháng đầu năm 2024 vẫn thấp hơn 4 tháng 2020, 2021, 2022 với lần lượt là 12,33 tỷ USD, 12,25 tỷ USD và 10,81 tỷ USD.

Tuy nhiên, vốn FDI giải ngân 4 tháng đầu năm tăng kỷ lục trong 5 năm gần đây với 6,28 tỷ USD, cao hơn cùng kỳ 4 tháng đầu giai đoạn 2020-2023 với 5,15 tỷ USD, Mỹ lần lượt là 5,50 tỷ USD, 5,92 tỷ USD và 5,85 tỷ USD.

Đây là “điểm sáng” trong thu hút FDI 4 tháng đầu năm của Việt Nam. Theo các chuyên gia kinh tế, vốn FDI giải ngân chính là “thước đo” hiệu quả của dòng vốn ngoại.

Một điểm sáng nữa trong bức tranh FDI 4 tháng đầu năm 2024 là có 966 dự án FDI được cấp phép mới, với tổng vốn đăng ký 7,11 tỷ USD, tăng 28,8% so với cùng kỳ về số dự án và tăng 28,8% so với cùng kỳ. vốn đăng ký tăng 73,2%.

Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo là ngành nhận được nhiều giấy phép cấp mới nhất với gần 5 tỷ USD, chiếm gần 70,2% tổng vốn FDI đăng ký cấp mới.

Đánh giá về kết quả thu hút vốn FDI những tháng đầu năm 2024, bà Phi Thị Hương Nga, Cục trưởng Cục Thống kê Công nghiệp và Xây dựng (Tổng cục Thống kê) cho biết, kết quả thu hút vốn FDI đăng ký đã khẳng định niềm tin của nhà đầu tư vào môi trường đầu tư của Việt Nam. Họ tiếp tục đưa ra các quyết định đầu tư mới và đầu tư mở rộng các dự án hiện có tại Việt Nam.

Bà cho rằng, kết quả thu hút  FDI  là do môi trường đầu tư được cải thiện, hấp dẫn với những lợi thế vượt trội mà Việt Nam có được. FDI là một trong những điểm sáng góp phần mang lại kết quả kinh tế tích cực trong những tháng đầu năm 2024.Ưu tiên thu hút FDI vào các ngành, lĩnh vực công nghệ cao

Kết quả thu hút FDI những tháng đầu năm cho thấy “Việt Nam vẫn sẽ là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài”, Dorsati Madani, chuyên gia kinh tế cấp cao của Ngân hàng Thế giới, cho biết.

Bà cho rằng, Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tuy nhiên, nhìn về trung hạn, để thu hút nhà đầu tư nước ngoài một cách bền vững, Việt Nam cần đẩy mạnh thu hút đầu tư vào đổi mới sáng tạo, lấy ý tưởng mới làm đầu vào cho quá trình sản xuất, từ đó phát huy được giá trị gia tăng cho nền kinh tế.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, để thu hút FDI bền vững, thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách hợp tác đầu tư nước ngoài có tính cạnh tranh cao và hội nhập quốc tế.

Post a Comment

0 Comments