Showing posts from June, 2020Show all
Vạch trần thủ đoạn gán ghép vụ Hồ Duy Hải vào công tác nhân sự đại hội 13
Sự thật thông tin ông Phạm Minh Chính nhập viện cấp cứu
Vạch trần mưu hèn kế bẩn dựng chuyện về Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính